تبلیغات

دانلود نمونه سولات استخدامی شرکت ملی نفت ایران

سوالات استخدامی شرکت ملی نفت ایران

(عمومی و تخصصی)

ویژه آمادگی در آزمون استخدامی وزارت نفت سال 97

سوالات استخدامی وزارت نفت

این بسته شامل سوالات عمومی و تخصصی زیر می باشد؛

 • 345 سوال ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه
 • 285 سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه
 • 450 سوال ریاضی و آمار مقدماتی به همراه پاسخنامه
 • 315 سوال فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه
 • 400 سوال معارف اسلامی به همراه پاسخنامه
 • 325 سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی به همراه پاسخنامه
 • 340 سوال هوش و استعداد تحصیلی به همراه پاسخنامه
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی سال 89
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز سال 87
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوبی سال 87
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران سال 86
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوبی سال 87 همراه با پاسخنامه
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز استانی سال 86 همراه با پاسخنامه
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران سال 85 همراه با پاسخنامه
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوبی سال 84 همراه با پاسخنامه
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز سال 83 همراه با پاسخنامه
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش نفت ایران سال 84 همراه با پاسخنامه
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش نفت ایران سال 86 همراه با پاسخنامه
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی سال 85 همراه با پاسخنامه

همراه با هدیه سوالات تخصصی ادوار گذشته زیر:

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مهندسی برق:

 • الکترونیک: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • الکترومغناطیسی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • تاسیسات الکترونیکی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مهندسی برق:

 • ریاضیات: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • مدارهای التکرونیکی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ماشین های الکترونیکی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مهندسی برق:

 • کنترول خطی: ۱۰ سوال به همراه پاسخ
 • مدارهای التکرونیکی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • مدارهای منطقی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • ماشین های الکترونیکی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • ریاضیات: ۱۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، حسابداری:

 • حسابداری مالی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • حسابدرای صنعتی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • حسابرسی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • ریاضی و آمار: ۱۵ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، حسابداری:

 • حسابداری مالی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حسابدرای صنعتی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حسابرسی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ریاضی و آمار: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • زبان تخصصی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، حسابداری:

 • حسابداری مالی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حسابدرای صنعتی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حسابرسی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ریاضی و آمار: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • زبان تخصصی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، حقوق:

 • حقوق اساسی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق مدنی و تعهدات: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق بین الملی عمومی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق بین الملی خصوصی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • متون فقه: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، حقوق:

 • آیین دادرسی کیفری: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • آیین دادرسی مدنی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق جزایی عمومی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق جزایی اختصاصی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق اداری: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، حقوق:

 • آیین دادرسی کیفری: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • آیین دادرسی مدنی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق جزایی عمومی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق جزایی اختصاصی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق اداری: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق اساسی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، حقوق:

 • حقوق تجارت: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق مدنی و تعهدات: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق بین المللی عمومی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق بین المللی اختصاصی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • متون فقه: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • زبان تخصصی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، عمران:

 • عمران: ۹۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، عمران:

 • عمران: ۷۵ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مدیریت:

 • مدیریت تولید: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • تئوری های مدیریت: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • مدیریت مالی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • بازاریابی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • مالیه عمومی و بودجه: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مدیریت:

 • مدیریت تولید: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • تئوری های مدیریت: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • مدیریت مالی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • بازاریابی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • مالیه عمومی و بودجه: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مدیریت:

 • اقتصاد خرد وکلان: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • زبان تخصصی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حسابداری دولتی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • تحقیق در عملیات: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ریاضی و آمار: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مدیریت:

 • اقتصاد خرد وکلان: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • زبان تخصصی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حسابداری دولتی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • تحقیق در عملیات: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ریاضی و آمار: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مکانیک:

 • انتقال حرارت: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ترمودینامیک: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • مکانیک سیالات ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • استاتیک مو مقاومت مصالح: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ارتعاشات: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مکانیک:

 • انتقال حرارت: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ترمودینامیک: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • مکانیک سیالات ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • استاتیک مو مقاومت مصالح: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ارتعاشات: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مهندسی شیمی:

 • شیمی عالی کاردانی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • مکانیک سیالات: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • ترمودینامیک: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • کنترول فرآیند و طراحی راکتور: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • انتقال حرارت: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • انتقال جرم و عملیات واحد: ۱۵ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مهندسی صنایع:

 • مهندسی صنابع: ۳۰ سوال

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مهندسی نفت:

 • مهندسی نفت: ۱۰۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی، کامپیوتر:

 • مبانی کامپیوتر: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • مدارهای منطقی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • برنامه نویسی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • سیستم عامل: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ذخیر و بازیابی اطلاعات: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ساختمان داده ها: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نوع فایل: PDF

این مجموعه را می توانید فقط با پرداخت 4,700 تومان دانلود کنید.

دانلود فایل بالافاصله بعد از پرداخت

(دقت داشته باشید این محصول در دیگر سایت ها به قیمت بسیار بالایی هم اکنون به فروش می رسد)

پرداخت با کلیه کارت های بانکی

پرداخت


راهنمای دانلود ( خلاصه مراحل دانلود ):

بلافاصله بعد از پرکردن قسمت های مربوط به نام و نام خانوادگی و ایمیل و کلیک روی دکمه پرداخت ،به صفحه لینک دانلود سوال در یک فایل ارجاع داده می شوید.

اگر در مراحل دانلود با مشکل مواجه شدید با ایمیل saport.email@gmail.com تماس بگیرید.


مبلغ قابل پرداخت: 4,700 تومان

پرداخت آنلاین   

مطالب مرتبط: